Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapování uživatelsky dostupných mobilních aplikací pro odvykání kouření
Název práce v češtině: Mapování uživatelsky dostupných mobilních aplikací pro odvykání kouření
Název v anglickém jazyce: Mapping of user-accessible mobile applications for smoking cessation
Klíčová slova: tabák - odvykání kouření - mobilní aplikace - mobilní telefon - eHealth - cigarety
Klíčová slova anglicky: tobacco - smoking cessation - mobile application - mobile phone - eHealth - cigarettes
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2017
Datum zadání: 31.10.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Byly stanoveny tyto předběžné výzkumné cíle:
- zmapovat uživatelsky dostupné online aplikace pro odvykání kouření
- popsat jejich základní funkcionality
- vybrané aplikace otestovat v mobilních zařízeních s internetovým připojením

Výzkumná metodika práce: Mapování a analýza vybraných online aplikací pro odvykání kouření dostupných na uživatelských distribučních kanálech (Google play, iStore etc.)
Seznam odborné literatury
Předběžný seznam odborné literatury:

Oliver, J. A., Hallyburton, M. B., Pacek, L. R., Mitchell, J. T., Vilardaga, R., Fuemmeler, B. F., & Joseph McClernon, F. (2017). What Do Smokers Want in A Smartphone-Based Cessation Application? Nicotine Tob Res. doi:10.1093/ntr/ntx171
Shahab, L., & McEwen, A. (2009). Online support for smoking cessation: a systematic review of the literature. Addiction, 104(11), 1792-1804. doi:10.1111/j.1360-0443.2009.02710.x
Shiffman, S., Stone, A. A., & Hufford, M. R. (2008). Ecological momentary assessment. Annu Rev Clin Psychol, 4, 1-32.
Středa, L., & Hána, K. (2016). eHealth a telemedicína: Učebnice pro vysoké školy. Praha: Grada Publishing.
Taylor, G. M. J., Dalili, M. N., Semwal, M., Civljak, M., Sheikh, A., & Car, J. (2017). Internet-based interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev, 9, Cd007078. doi:10.1002/14651858.CD007078.pub5
WHO. (2010). Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on eHealth. Retrieved from Geneva:http://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf
Předběžná náplň práce
Moderní technologie se staly součástí každodenního života většiny z nás. Nejrozšířenějšími z nich jsou chytré telefony, které máme po ruce v jakoukoliv denní dobu. Bylo tedy přirozené, že se možnosti jejich využití, rozšířily i o zdravotnické intervence. Mezi ty patří právě aplikace pro odvykání kouření. Přestože jejich počet stále roste, odborníci zkoumající jejich efektivitu, zpochybňují zastoupení klinicky ověřených postupů pro léčbu závislosti na tabáku.
Hlavním cílem této práce je zmapovat mobilní aplikace pro odvykání kouření dostupné českým uživatelům v českém jazyce a popsat jejich funkcionality.
Současně dostupné aplikace pro odvykání kouření v českém jazyce by měly být podrobeny revizi. Nově vyvíjené on-line intervence by měly být založeny na integraci klinicky ověřených postupů pro léčbu závislosti na tabáku. Zároveň by měla být věnována dostatečná pozornost jejich správnému jazykovému překladu. Tato práce je v kontextu České republiky unikátní. Přináší první výsledky uživatelského testování dostupných mobilních aplikací pro odvykání kouření, čímž přispívá k rozšíření poznatků o eHealth službách v léčbě závislostí v ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Modern technologies have become a part of our everyday life. Mobile phones, are one of the fastest spreading technology, which can be present with us every moment of our day. Their possibilities of utilization in medical interventions rose with their proliferation. Among those medical interventions we can find applications for smoking cessation. Eventhough their number is rising steadily, foreign professionals are doubftful as to whether they use clinical based guidelines for treating tobacco dependence.
The main aim of this study is to map user-accessible applications available for smoking cessation to czech users in czech language and describe their basic features.
Currently available smoking cessation applications should be revised. Future development of on-line interventions should be based on evidence-based practices for smoking cessation. Sufficient attention should be paid to accurate language translation and usage as well. This research is unique in context of the Czech Republic. It provides first results of user testing a mobile applications available for smoking cessation and thus contribute to widen the findings of eHealth services for addiction treatment in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK