Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The diversity of anaerobic ciliates from the subclass Scuticociliatia and their symbionts
Název práce v češtině: Diverzita anaerobních nálevníků podtřídy Scuticociliatia a jejich symbiontů
Název v anglickém jazyce: The diversity of anaerobic ciliates from the subclass Scuticociliatia and their symbionts
Klíčová slova: anaerobní nálevníci, diverzita, mikrobiom, Scuticociliatia, symbiózy s prokaryoty, transkriptom
Klíčová slova anglicky: anaerobic ciliates, diversity, microbiome, Scuticociliatia, symbioses with prokaryotes, transcriptome
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Kateřina Poláková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2017
Datum zadání: 30.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2020
Oponenti: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Johana Rotterová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tato práce si klade za cíl prozkoumat diverzitu zejména mořských anaerobních skutikociliátů a jejich symbiontů na základě jejich morfologie, ultrastruktury a fylogenetické pozice. Budou prezentovány první data o energetickém metabolismu mořského skuticociliáta. Také budou provedeny prvotní experimenty zkoumající symbiotický vztah anaerobních skuticociliátů a jejich prokaryotických symbiontů pomocí sekvenace mikrobiomů a fluorescenční in-situ hybridiazce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This study aims to explore the diversity of predominantly marine anaerobic scuticociliates and their symbionts on the basis of morphology, ultrastructure, and phylogenetic position. First data about the energetic metabolism of a marine scuticociliate will be presented. Besides, pilot experiments focusing on the symbiotic interactions of anaerobic scuticociliates and their prokaryotic symbionts will be performed with the use of microbiome sequencing and fluorescence in-situ hybridization.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK