Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krajina jako způsob vidění a její kritika
Název práce v češtině: Krajina jako způsob vidění a její kritika
Název v anglickém jazyce: Landscape As a Way of Seeing and Its Critique
Klíčová slova: estetika krajiny|způsoby vidění|krajinomalba|estetický postoj|distancovaný pohled|John Berger|Denis E. Cosgrove|W. J. T. Mitchell|Simon Schama
Klíčová slova anglicky: landscape aesthetics|ways of seeing|landscape painting|aesthetic attitude|distanciated gaze|John Berger|Denis E. Cosgrove|W. J. T. Mitchell|Simon Schama
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2017
Datum zadání: 30.10.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na představení kritické koncepce způsobů vidění obrazů u anglického uměleckého kritika a spisovatele Johna Bergera, skrze kterou přejde ke zkoumání kritických koncepcí krajiny a krajinomalby u britského humanistického kulturního geografa Denise E. Cosgrovea a amerického kunsthistorika a filozofa W. J. T. Mitchella. Následně se bude také věnovat jejich vztažení ke koncepci krajiny u anglického historika a kunsthistorika Simona Schamy. Cosgrove a Mitchell se analogickým způsobem věnují kritické reflexi pojmu krajiny z hlediska postmoderní a postkoloniální kritiky. Pro oba tyto autory je společné tvrzení, vycházející z Bergerovy koncepce, že naše estetické vnímání krajiny není přirozeným viděním, ale osvojeným, historicky vzniklým způsobem vidění. Tento způsob vidění pak vyvolává vzhledem k tradičnímu pojetí estetiky krajiny řadu otázek a výzev k přehodnocení tradičních pojmů, jakými jsou např. estetický postoj, psychická distance či idea nezainteresovaného zalíbení. Proti tomu hodlá diplomová práce postavit optimistické uvažování o krajině u Simona Schamy. Cílem této diplomové práce je ukázat, že krajina a její estetické oceňování člověkem není něčím samozřejmým a automaticky pozitivním, ale zároveň také ani něčím již překonaným a negativním. Práce hodlá dokázat, že pojem krajiny má také svou temnou, odvrácenou stránku, ale zároveň si podržuje i svou světlou, přínosnou stránku, přesněji řečeno subverzivní, vybízející k reflexi.
Seznam odborné literatury
BERGER, John. „Millet a vesničan“. In: Berger, John. O pohledu. 1. vyd. Praha: Fra, 2009, s. 89–99.
BERGER, John. „Primitiv a profesionál“. In: Berger, John. O pohledu. 1. vyd. Praha: Fra, 2009, s. 84–88.
BERGER, John. „Şeker Ahmet a les“. In: Berger, John. O pohledu. 1. vyd. Praha: Fra, 2009, s. 101–108.
BERGER, John. Způsoby vidění. 1. vyd. Praha: Labyrint, 2016. 150 s.
BULLOUGH, Edward. „„Psychická distance” jako faktor v umění a estetický princip“. In: Estetika, roč. 32, č. 1, 1995, s. 10–30.
CLARK, Kenneth. Landscape into Art. 3. vyd. London: John Murray, 1952. 147 s.
COSGROVE, Denis E. „Introduction to Social Formation and Symbolic Landscape“. In: DeLue, Rachael Ziady (ed.), Elkins, James (ed.). Landscape Theory: The Art Seminar. 1. vyd. New York and London: Routledge, 2008, s. 17–42.
COSGROVE, Denis E. „Landscape and Landschaft“. In: German Historical Institute Bulletin, roč. 17, č. 35, 2004, s. 57–71.
COSGROVE, Denis E. „Prospect, Perspective and the Evolution of the Landscape Idea“. In: Transactions of the Institute of British Geographers, roč. 10, č. 1, 1985, s. 45–62.
COSGROVE, Denis E. Social Formation and Symbolic Landscape. 1. vyd. Madison: University of Wisconsin Press, 1998. 293 s.
DADEJÍK, Ondřej, STEREC, Pavel. Druhá příroda. 1. vyd. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2014. 125 s.
HEPBURN, Ronald W. „Landscape and the Metaphysical Imagination“. In: Environmental Values, roč. 5, č. 3, 1996, s. 191–204.
KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. 1. vyd. Praha: Odeon, 1975. 271 s.
MITCHELL, W. J. T. „Holy Landscape: Israel, Palestine, and the American Wilderness“. In: Critical Inquiry, roč. 26, č. 2, 2000, s. 193–223.
MITCHELL, W. J. T. „Imperial Landscape“. In: Mitchell, W. J. T. (ed.). Landscape and Power. 1. vyd. Chicago and London: University of Chicago Press, 1994, s. 5–34.
MITCHELL, W. J. T. Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. 1. vyd. Praha: Karolinum, Univerzita Karlova, 2016. 477 s.
SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. 1. vyd. Praha: Argo, Dokořán, 2007. 702 s.
SCHAMA, Simon, JULIUS, Anthony. „John Berger is wrong“. In: The Guardian [online]. London: Guardian News & Media Limited, 2006 [cit. 2019-08-15]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/dec/22/bergerboycott
ZÁTKA, Vlastimil. Kantova teorie estetiky: Studie k dějinám filozofie 18. století. 2. vyd. Praha: Filosofia, 1995. 160 s.
ZUSKA, Vlastimil. Estetika: Úvod do současnosti tradiční disciplíny. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 132 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK