Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rectagles inscribed in Jordan curves.
Název práce v češtině: Obdélníky vepsané do Jordanových křivek.
Název v anglickém jazyce: Rectagles inscribed in Jordan curves.
Klíčová slova: rovinná křivka, Jordanova křivka, mnohoúhelník
Klíčová slova anglicky: planar curve, Jordan curve, polygon
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: Bc. Tomáš Ye - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2017
Datum zadání: 01.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.11.2017
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: Jan Vršek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student prostuduje se známými výsledky o možnosti setrojit mnohoúhelník daného tvaru (např. čtverec, trojúhelník s předepsanými úhly atd.), jehož vrcholy leží dané Jordanově křivce. Pokuší se rovněž identifikovat a případně řešit otevřené otázky v této oblasti.
Seznam odborné literatury
Pressley, A. Elementary Differential Geometry, p. 23 - 55, Springer 2001, ISBN: 1-85233-152-6
Nielsen, M. J. (2000) Figures inscribed in curves, A short tour of an old problem, Retrieved from http://www.webpages.uidaho.edu
Matschke, B. A survey on the square peg problem, Notices of the American Mathematical Society (2014, April, Volume 61, p: 346-351)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK