Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacientku s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií po alkoholové septální ablaci
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacientku s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií po alkoholové septální ablaci
Název v anglickém jazyce: The Nursing Care about the Patient with Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy after Alcohol Septal Ablation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Bakusová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2017
Datum zadání: 02.05.2018
Datum a čas obhajoby: 14.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2018
Oponenti: doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK