Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Interakce vybraných flavonoidů s N-acetyltransferasami
Název práce v češtině: Interakce vybraných flavonoidů s N-acetyltransferasami
Název v anglickém jazyce: Interaction of selected flavonoids with N-acetyltransferases
Klíčová slova: dihydromyricetin, myricetin, inhibice, acetylace
Klíčová slova anglicky: dihydromyricetin, myricetin, inhibition, acetylation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2017
Datum zadání: 04.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2018
Oponenti: RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studium inhibice NAT zvolenými flavonoidy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK