Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práva z vadného plnění v kupní smlouvě s účastí podnikatele
Název práce v češtině: Práva z vadného plnění v kupní smlouvě s účastí podnikatele
Název v anglickém jazyce: Rights arising from defective performance of contracts of sale involving an entrepreneur
Klíčová slova: Práva z vadného plnění. Povinnosti z vadného plnění. Odpovědnost za vady. Vady. Podnikatel. B2B. Kupní smlouva.
Klíčová slova anglicky: Rights arising from defective performance. Obligations arising from defective performance. Liability for defects. Defects. Entrepreneur. B2B. Sale contract.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2017
Datum zadání: 06.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2018
Datum a čas obhajoby: 14.05.2018 15:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 212, 212
Datum odevzdání elektronické podoby:09.03.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:09.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2018
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK