Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozšířená realita v knihovnách
Název práce v češtině: Rozšířená realita v knihovnách
Název v anglickém jazyce: Augmented reality in libraries
Klíčová slova: Rozšířená realita|aplikace rozšířené reality|knihovna|mobilní aplikace|knihovní služby
Klíčová slova anglicky: Augmented reality|application of augmented reality|library|mobile applications|library services
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2018
Datum zadání: 22.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Fiala
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je na základě rešerše dostupných pramenů zjistit stav poznání implementace nástrojů rozšířené reality v zahraničí na příkladech vybraných institucí (knihoven a informačních institucí). Na základě srovnávací analýzy zahraničních zkušeností studentka navrhne možnosti použití nástrojů rozšířené reality, které mohou být aplikovány v českých knihovnách.
Seznam odborné literatury
1. IRETON, Daniel, Joelle PITTS a Ben WARD. Library Discovery through Augmented Reality: A Game Plan for Academics. International Journal of Technology, Knowledge [online]. 2013, 9(4), 119-128 [cit. 2018-04-20].
2. JEŘÁBEK, Tomáš. Rozšířená realita ve vzdělávání: didaktická specifika rozšířené reality. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-829-5.
3. Sandra Avila (2017) Implementing Augmented Reality in Academic Libraries, Public Services Quarterly, 13:3,190-199, DOI: 10.1080/15228959.2017.1338541
4. ZAK, Elizabeth. Do You Believe in Magic? Exploring the Conceptualization of Augmented Reality and its Implications for the User in the Field of Library and Information Science. Information Technology[online]. 2014, 33(4), 23-50 [cit. 2018-04-20]. ISSN 07309295.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK