Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium stability molekulárních 2D krystalů pomocí STM
Název práce v češtině: Studium stability molekulárních 2D krystalů pomocí STM
Název v anglickém jazyce: Stability of molecular 2D crystals studied by STM
Klíčová slova: STM ftalocyaniny stabilita
Klíčová slova anglicky: STM phthalocyanines stability
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2017
Datum zadání: 31.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2017
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:17.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Oponenti: Mgr. Filip Rozbořil
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Seznámení se s metodou řádkovací tunelové mikroskopie
2) Příprava pasivovaných povrchů křemíku
3) Depozice organických planárních molekul na pasivovaný povrch Si
4) Studium stability uspořádaných 2D ostrůvků (krystalů) za pokokové teploty
Seznam odborné literatury
[1] B. Voigtlaender: Atomic Force Microscopy and Scanning Tunneling Microscopy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015.
[2] J.M. Gottfried: Surface chemistry of porphyrins and phthalocyanines, Surf. Sci. Rep. 70 (2015) 259–379
[3] Kotrla M.: Comp. Phys. Communication 97, 82 (1996).
[4] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Uspořádání organických molekul lze ovlivnit elektrickým polem hrotu řádkovacího tunelového mikroskopu (STM). Pro případné využití takto uměle vytvořených supramolekulárních struktur je třeba znát jejich stabilitu. S použitím vhodných molekul bude pomocí techniky STM pozorován časový vývoj molekulárních ostrůvků. Pro posouzení vnitřní stability bude využito příměsi chemicky odlišných molekul. Experimentální práce bude doplněna o Monte Carlo simulace v modelovém případě se zjednodušenou symetrií.


http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=261
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Ordering of organic molecules can be controlled by an electric field of the scanning tunneling microscope (STM). For utilization of such artificially created supramolecular structures, knowledge about its stability is required. Using selected molecules, evolution of molecular structures will be observed by STM. Impurity of chemically different molecules will be used for monitoring inner stability of the islands, The experimental part of work will be accompanied by Monte Carlo simulations of a model case with a simplified symmetry.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=261
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK