Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinky klinického programu využívajícího všímavosti na stres
Název práce v češtině: Účinky klinického programu využívajícího všímavosti na stres
Název v anglickém jazyce: Effects of a clinical mindfulness-based intervention on stress
Klíčová slova: stres|coping|zdraví|well-being|mindfulness|všímavost|soucit se sebou|seberegulace|MBSR
Klíčová slova anglicky: stress|coping|health|well-being|mindfulness|self-compassion|self-regulation|MBSR
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Jaroslav Chýle - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2017
Datum zadání: 26.10.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2017
Datum a čas obhajoby: 25.01.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Stres, zejména ten chronický, hraje zásadní roli v kvalitě lidského zdraví, práce, vztahů a života vůbec. V posledních letech se vědecký výzkum v takových oblastech jako lékařství, psychologie nebo neurovědy stále více zajímá o účinky tréninku mindfulness na lidskou psychiku a zdraví. V tomto kontextu jsou obvykle zkoumány klinické tréninkové programy založené na všímavosti. Cílem této práce je zmapovat vliv rozšířeného klinického programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) na úroveň stresu. Teoretickáčást se zaměří na dosavadní poznatky o účincích programu MBSR na zdraví a osobní pohodu a navrhované mechanismy působení.

Empirická část se zaměří na poznatky o účincích tohoto programu na stres a kvalitu života účastníků. Práce využije výsledky jak kvantitativního výzkumu zaměřeného na měření změny úrovně stresu, tak výzkumu kvalitativního, pracujícího s rozhovory s účastníky programu.
Práce může být praktickým přínosem při zkoumání programů založených na mindfulness u nás a jejich lepšího pochopení a přijetí odbornou veřejností.
Seznam odborné literatury
Baer, R. (2003). Mindfulness Training as a Clinical Intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 125–143. doi:10.1093/clipsy/bpg015

Fjorback, L. O., Arendt, M., Ornbøl, E., Fink, P., & Walach, H. (2011). Mindfulness-based stress reduction and mindfulness-based cognitive therapy: a systematic review of randomized controlled trials. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124, 102–119.http://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2011.01704.x

Gotink, R. A., Chu, P., Busschbach, J. J. V, Benson, H., Fricchione, G. L., & Hunink, M. G. M. (2015). Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: An overview of systematic reviews and meta-analyses of RCTs. PLoS ONE, 10(4). http://doi.org/10.1371/journal.pone.0124344

Kabat-Zinn, J. (1982). An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain patients based on the practice of mindfulness meditation: Theoretical considerations and preliminary results. General Hospital Psychiatry, 4(1), 33–47. http://doi.org/10.1016/0163-8343(82)90026-3

Keng, S.-L., Smoski, M. J., & Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: a review of empirical studies. Clinical Psychology Review, 31(6), 1041–56. doi:10.1016/j.cpr.2011.04.006

Khoury, B., Lecomte, T., Fortin, G. et al. (2013). Mindfulness-based therapy: a comprehensive meta-analysis. Clinical Psychology Review, 33, 763–71. doi:10.1016/j.cpr.2013.05.005

Lee, E.-H. (2012). Invited Article: Review of the Psychometric Evidence of the Perceived Stress Scale. Asian Nursing Research, 6, 121–127. Retrieved from http://10.0.3.248/j.anr.2012.08.004%0Ahttp://libproxy.albany.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselp&AN=S1976131712000527&site=eds-live&scope=site
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK