Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sportovec jako předmět mezinárodního obchodu a geneze jeho ceny
Název práce v češtině: Sportovec jako předmět mezinárodního obchodu a geneze jeho ceny
Název v anglickém jazyce: An athlete as a subject of the international bussines and the proces of the price building
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.07.2016
Datum zadání: 24.07.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.10.2017
Datum a čas obhajoby: 26.10.2017 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:24.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2017
Oponenti: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK