Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace mitochondrie u patogení améby Naegleria fowleri
Název práce v češtině: Charakterizace mitochondrie u patogení améby Naegleria fowleri
Název v anglickém jazyce: Characterization of mitochondria in pathogenic amoeba Naegleria fowleri
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Naegleria fowleri je fakultativní parazit savců včetně člověka. Tato améba se běžně vyskytuje ve vodních nádržích a bahně, ale pokud se dostane do kontaktu s nosní dutinou je schopna invadovat tkáň a putovat po nervovém svazku až do mozku, kde začne lyzovat okolní tkáň. Smrt obvykle nastává do 14 dnů po invazi nosní sliznice a do této doby nebyl objeven účinný lék. Přestože byl v nedávné době osekvenován genom N. fowleri, informací o jejím metabolismu a dalších vlastnostech je zatím velmi málo.
V rámci diplomové práce bude student pracovat na izolaci mitochondrií z Naegleria fowleri a následně provede jejich charakterizaci pomocí různých molekulárně biochemických a dalších metod, které jsou v naší laboratoři příjmu a intracelulárního metabolismu kovů používány (měření respirace, proteomická analýza, enzymatické aktivity, lokalizace vybraných proteinů pomocí Western blotů, elektronová mikroskopie atd.)
https://sites.google.com/natur.cuni.cz/metals
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK