Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití expandérů v tenisovém tréninku
Název práce v češtině: Využití expandérů v tenisovém tréninku
Název v anglickém jazyce: Use of expanders in tennis training
Klíčová slova: Cvičení, hráč, kondice, odporová guma, schopnosti, svaly, tenis
Klíčová slova anglicky: Exercises, player, fitness, resistance band, ability, muscles, tennis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Kočíb
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2017
Datum zadání: 26.10.2017
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 13:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Oponenti: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem práce je sestavit kondiční trénink s využitím odporových gum. Trénink bude rozdělen na tři části a v každé bude využit jiný typ expanderu. Jednotlivé části budou rozcvičení, hlavní část a závěrečné protažení. Přílohou budou fotografie jednotlivých cvičení. Budeme zjišťovat i zpětnou vazbu od hráčů z vybraných tréninkových jednotek. Práce by pro trenéry tenisu mohla sloužit k častějšímu využívání těchto praktických pomůcek.
Seznam odborné literatury
LIEBMAN, Hollis Lance. Encyklopedie posilování: anatomie. Přeložil Svatopluk VEČEREK. Brno: Cpress, 2015. ISBN 978-80-264-0948-9.
ROETERT, Paul a Mark KOVACS. Tenis - anatomie: váš ilustrovaný průvodce pro sílu, rychlost a akceschopnost. Brno: CPress, 2014. ISBN 978-80-264-0563-4.
ROETERT, Paul a Todd S. ELLENBECKER. Complete conditioning for tennis. Champaign, Ill.: Human Kinetics, c2007. ISBN 978-0-7360-6938-0.
VÁGNER, Michal. Kondiční trénink pro tenis. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5814-5.
PEARSON, Alan. SAQ tennis: training and conditioning for tennis. London: A. & C. Black, 2006. ISBN 978-0-7136-6453-9.
Předběžná náplň práce
Na základě analýzy dokumentů sestavíme tenisový trénink s využitím expandérů rozdělený na tři části. Po absolvování navrženého tréninku uskutečníme s hráči polostandardizovaný rozhovor, který poslouží jako zpětná vazba k vyhodnocení tréninku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK