Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hloubka dvourozměrných dat
Název práce v češtině: Hloubka dvourozměrných dat
Název v anglickém jazyce: Depth of two-dimensional data
Klíčová slova: hloubka, vícerozměrná data, hustota, normální rozdělení
Klíčová slova anglicky: depth, multidimensional data, density, normal distribution
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2017
Datum zadání: 30.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.11.2017
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchačka popíše používané definice hloubky dvourozměrných dat, shrne jejich základní vlastnosti a ukáže je na konkrétní příklady s využitím vhodného matematického software (např. Mathematica). Dle situace se pokusí podat a studovat vhodnou alternativní definici tohoto pojmu.
Seznam odborné literatury
LACHOUT, Petr. Teorie pravděpodobnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0872-3.

REGINA Y. LIU, JESSE M. PARELIUS AND KESAR SINGH. Multivariete analysis by data depth: descriptive statistics, graphics and inference, The Annals of Statistics,1999, Vol. 27, No. 3, 783-858

YIJUN ZUO AND ROBERT SERFLING. General notions of statistical depth function, The Annals of Statistics,2000, Vol. 28, No. 2, 461-482
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK