Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Economic Costs of Unfinished Highways in the Czech Republic
Název práce v češtině: Ekonomické náklady nedokončených dálnic v České republice
Název v anglickém jazyce: The Economic Costs of Unfinished Highways in the Czech Republic
Klíčová slova: Analýza nákladů a přínosů, externality dopravy, silniční infrastruktura, dálnice
Klíčová slova anglicky: cost-benefit analysis, transport externalities, road infrastructure, highways
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2018
Datum zadání: 13.06.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O206, Opletalova - místn. č. 206
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: Mgr. Michal Paulus
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Shatz, Kitchens, Rosenbloom, Wachs, “Highway Infrastructure and the Economy Implications for Federal Policy”
Egan, Petticrew, Ogilvie, Hamilton, “New Roads and Human Health: A Systematic Review”
Fernald, John G., “Roads to Prosperity? Assessing the Link Between Public Capital and Productivity”
Baum-Snow, Nathaniel, “Did Highways Cause Suburbanization?”
Flyvbjerg, Bent, Holm, and Buhl, “Underestimating Costs in Public Works Projects”
Předběžná náplň práce
Práce identifikuje plánované a nedokončené české dálnice a pokusí se vyčíslit ekonomické náklady jednotlivých regionů ČR. Cílem je propojit měřitelnější a přesneji odhadnutelné náklady z více oborů (úmrtí, zranění a škody z nehod, ztráta času, pohonné hmoty a rychlejší opotřebení vozidel, životní úroveň a zdraví obyvatel v okolí) a porovnat je pro dálnici oproti současné silniční síti. Náklady jako možný zvýšený růst, zvýšená ekonomická aktivita a vytvoření pracovních míst nebudou vyčísleny, ale budou obsaženy v teoretické části a diskuzi, protože je ovlivňuje 'spillover effect' - přesunutí ekonomické aktivity z regionu bez dálnice do regionu s dálnicí nebo do vzdálenějšího regionu (čistý přínos je nulový). Práce se bude navíc zabývat některými městskými obchvaty, protože literatura i intuice napovídají největší přínos na kilometr dálnice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will identify Czech highways which are planned or under construction and attempt to quantify economic losses the corresponding region suffers from their incompleteness. The aim is to connect more certain, measurable estimates from multiple domains (deaths, injuries and damage from car accidents, time loss for individuals and businesses, fuel and vehicle operating costs, well-being and health of inhabitants near the road suffering from increased noise and air pollution) to provide a conservative estimate of differences between existing road network and planned but unfinished highway. Costs such as possible increase in growth, increase in economic activity and jobs created will not be estimated in this thesis but will be covered in theoretical background because they are subject to so-called ‘‘spillover effect’’, which causes a shift of economic activity from the region without highway to a region with the highway – this spillover effect would be another less documented economic loss of regions with unfinished highways, which the thesis aspires to investigate. The work will further discuss the economic losses of the unfinished highway connections to neighbouring countries. The thesis shall also investigate major town bypasses as literature and intuition suggests the highest benefits per kilometer of highway in areas with high population density.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK