Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povolení k přechodnému pobytu partnerů občanů EU
Název práce v češtině: Povolení k přechodnému pobytu partnerů občanů EU
Název v anglickém jazyce: Temporary residence permit for partners of EU citizens
Klíčová slova: partner občana EU, povolení k přechodnému pobytu, Směrnice 2004/38/ES
Klíčová slova anglicky: partner of an EU citizen, temporary residence permit, Directive 2004/38/ES
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. David Kryska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2017
Datum zadání: 24.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.04.2018
Datum a čas obhajoby: 06.03.2018 15:45
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 105, 105
Datum odevzdání elektronické podoby:18.02.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.03.2018
Oponenti: JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK