Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role výchovy v překonávání osamělosti
Název práce v češtině: Role výchovy v překonávání osamělosti
Název v anglickém jazyce: The role of education in overcoming loneliness
Klíčová slova: výchova, vztah já-ty, personalismus, samota, osamění, Martin Buber, Karel Vrána, Gabriel Marcel, Emmanuel Levinas
Klíčová slova anglicky: education, relationship I-Thou, personalism, solitude, loneliness, Martin Buber, Karel Vrana, Gabriel Marcel, Emmanuel Levinas
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2017
Datum zadání: 24.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.10.2017
Datum a čas obhajoby: 24.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2019
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá výchovou ve smyslu dialogického vztahu mezi vychovatelem a vychovávaným. Věnuje se charakteru tohoto vztahu a zabývá se jeho vlivem na pocity osamělosti.
Práce představuje vybrané filosofy (M. Buber, G. Marcel, E. Levinas, K. Vrána) a inspiruje se jejich východisky pro samotu a osamělost.
Seznam odborné literatury
BENDLOVÁ, Peluška. Gabriel Marcel. Praha: Filosofia, 1993. ISBN 80-7007-048-x.
BUBER, Martin. Já a Ty. Přeložil Jiří NAVRÁTIL. Praha: Kalich, 2005. Kairos (Kalich). ISBN 80-7017-020-4.
BUBER, Martin. Řeči o výchově. Přeložil Petr SLÁMA, přeložil Ruth J. WEINIGER. Praha: Vyšehrad, 2017. Krystal (Vyšehrad). ISBN 978-80-7429-691-8.
CASPER, Bernhard a Jolana POLÁKOVÁ. Míra lidství: Rosenzweig a Lévinas. Přeložil Jan SOKOL. Praha: Oikoymenh, 1998. Oikúmené. ISBN 80-86005-62-3.
CORETH, Emerich, ed. Filosofie 20. století. Přeložil Břetislav HORYNA. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2006. Dějiny filosofie (Nakladatelství Olomouc). ISBN 80-7182-209-4.
DOSTOJEVSKIJ, Fedor Michajlovič. Dvojník: kniha povídek F.M. Dostojevského. Přeložil Alena MORÁVKOVÁ. V Praze: Rybka, 2013. ISBN 978-80-87067-15-4.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Vyd. 3. Přeložil Karel BALCAR. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-725-1.
KUČERA, Zdeněk. Zarůst do kmene: teologické a etické úvahy naší doby pro duchovní a sociální pracovníky. Chomutov: L. Marek, 2013. Pontes pragenses (L. Marek). ISBN 978-80-87127-41-4.
LEVINAS, Emmanuel. Být pro druhého: (dva rozhovory). Přeložil Jan SOKOL. Praha: Zvon, 1997a. Logos (Zvon). ISBN 80-7113-217-9.
LEVINAS, Emmanuel. Čas a jiné: Le temps et l'autre. Praha: Dauphin, 1997c. Studie (Dauphin). ISBN 80-86019-33-0.
LEVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno: (esej o exterioritě). Praha: OIKOYMENH, 1997b. Oikúmené. ISBN 80-86005-20-8.
MARCEL, Gabriel. K filosofii naděje. Praha: Vyšehrad, 1971.
MARCEL, Gabriel. Od názoru k víře. Praha: Vyšehrad, 2004. Krystal (Vyšehrad). ISBN 80-7021-531-3.
PEŠKA, Lukáš. Vzpomínková mše na Mons. Karla Vránu. Zemřel před 10 lety. Katolická církev v České republice: stránky provozované českou biskupskou konferencí [online]. online: Česká biskupská konference, 2014, 12.12.2014 [cit. 2018-11-06]. Dostupné z: https://www.cirkev.cz/archiv/141212-vzpominkova-mse-na-mons-karla-vranu-zemrel-pred-10-lety
PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek]. 4. upr. vyd. Praha: Herrmann, 1997.
POLÁKOVÁ, Jolana. Filosofie dialogu: Uvedení do jednoho z proudů filos.myšlení 20.stol. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. ISBN 80-7007-035-8.
POLÁKOVÁ, Jolana. Vývoj etiky a Emmanuel Lévinas. Teologické texty: časopis pro teologii a službu církve. Praha: Zvon, 1994,5(3), 84-85.
POLÁKOVÁ, Jolana. Zemřel Emmanuel Lévinas. Teologické texty: časopis pro teologii a službu církve. Praha: Zvon, 1996,7(1), 36.
RICŒUR, Paul. Rozhovory. Brno: Vetus Via, 1999. Otázky Bílé velrybě. ISBN 80-86118-21-5.
VRÁNA, Karel a Jolana POLÁKOVÁ. Experiment křesťanství. Praha: Zvon, 1995. Sofia. ISBN 80-7113-146-6.
VRÁNA, Karel. Příroda na ústupu. Teologické texty: časopis pro teologii a službu církve. Praha: Zvon, 1995,6(4), 112-113.
VRÁNA, Karel. Dialogický personalismus. Praha: Zvon, 1996. Logos (Zvon). ISBN 80-7113-173-3.
WEHR, Gerhard. Buber. Přeložil Mária SCHWINGEROVÁ. Olomouc: Votobia, 1995. Malé monografie (Votobia). ISBN 80-85885-31-x.
ZINKER, Joseph C. Tvůrčí proces v Gestalt terapii. Brno: ERA group, 2004. Psychoporadna. ISBN 80-86517-93-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK