Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Brachistochrona v teorii i pokusech
Název práce v češtině: Brachistochrona v teorii i pokusech
Název v anglickém jazyce: Brachistochrone in theory and experiments
Klíčová slova: brachistochtona, výuka fyziky
Klíčová slova anglicky: brachistochrone, physics education
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2017
Datum zadání: 24.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2017
Datum a čas obhajoby: 25.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2018
Oponenti: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se s přístupy k řešení problému brachistochrony; zpracovat dílčí rešerši k dané problematice.
2) Zpracovat přehled teoretických řešení problému brachistochrony, zejména těch, která mohou být prezentována budoucím učitelům fyziky.
3) Zjistit, zda je možno řešení problému brachistochrony podat resp. přiblížit na úrovni střední školy.
4) Najít v literatuře pokusy, jimiž by se problém brachistochrony mohl demonstrovat.
5) K vybraným jednoduchým pokusům zhotovit příslušné pomůcky, pokusy ověřit a dokumentovat (dle možnosti i formou videí).
Seznam odborné literatury
Učebnice teoretické mechaniky, např.:
Brdička, Hladík: Teoretická mechanika. Academia, Praha 1987
Goldstein, Poole, Safko: Classical Mechanics. Addison Wesley, 2002
Brizard A.J.: An Introduction to Lagrangian Mechanics. World Scientific 2015
Články z časopisů American Journal of Physics, European Journal of Physics ev. dalších dle zadání vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK