Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Skončení pracovního poměru pro porušení pracovněprávních povinností v ČR a SRN
Název práce v češtině: Skončení pracovního poměru pro porušení pracovněprávních povinností v ČR a SRN
Název v anglickém jazyce: Termination of employment relationship for violation of labour law obligations in the Czech Republic and Germany
Klíčová slova: skončení pracovního poměru, porušování pracovních povinností, Česká republika, Spolková republika Německo
Klíčová slova anglicky: termination of employment relationship, violation of employment obligations, Czech Republic, Federal Republic of Germany
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2017
Datum zadání: 24.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2018
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 14:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 311, 311
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK