Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava mutantních forem cytochromu b5 s fotoreaktivními aminokyselinami a jejich síťování s vazebnými partnery
Název práce v češtině: Příprava mutantních forem cytochromu b5 s fotoreaktivními aminokyselinami a jejich síťování s vazebnými partnery
Název v anglickém jazyce: Preparation of cytochrome b5 mutants containing photoreactive amino acids, and their crosslinking with the interaction partners
Klíčová slova: cytochrom b5, fototreaktivní aminokyseliny, síťování proteinů
Klíčová slova anglicky: cytochrome b5, photoreactive amino acids, protein crosslinking
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2017
Datum zadání: 03.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2018
Oponenti: Mgr. Zdeněk Kukačka, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK