Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Faktory ovlivňující růstové trendy a stabilitu klimatického signálu u středoevropských jehličnanů
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující růstové trendy a stabilitu klimatického signálu u středoevropských jehličnanů
Název v anglickém jazyce: Factors affecting growth trends and climate signal stability in central European conifers
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2017
Datum zadání: 13.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2019
Oponenti: Miloš Rydval, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Pro smrk a pro borovici analyzovat růstové trendy, klimatický signál na úrovni jedinců, variabilitu vysvětlovat vzájemnou pozicí jedinců, strukturou porostu, sociálním postavením, topografií a půdními podmínkami
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK