Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny klidového energetického výdeje v průběhu gravidity.
Název práce v češtině: Změny klidového energetického výdeje v průběhu gravidity.
Název v anglickém jazyce: Changes in resting energy expenditure during pregnancy.
Klíčová slova: Klidový energetický výdej, těhotenství
Klíčová slova anglicky: Resting energy expenditure, pregnancy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2017
Datum zadání: 23.10.2017
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- rešerše literárních pramenů
- zpracování literárních pramenů
- statistická analýza výsledků měření
- vyhodnocení a sepsání DP
Seznam odborné literatury
- databáze Pub Med
- databáze WOS
- odborné články u školitele
Předběžná náplň práce
- rešerše literárních pramenů
- zpracování literárních pramenů
- statistická analýza výsledků měření
- vyhodnocení a sepsání DP
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- bibliographic search
- processing literary sources
- statistical data analysis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK