Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nová spektroskopická štúdia zákrytovej dvojhviezdy V1143 Cyg
Název práce v jazyce práce (slovenština): Nová spektroskopická štúdia zákrytovej dvojhviezdy V1143 Cyg
Název práce v češtině: Nová spektroskopická studie zákrytové dvojhvězdy V1143 Cyg
Název v anglickém jazyce: A new spectroscopic study of the eclipsing binary V1143 Cyg
Klíčová slova: dvojhvězdy: spektroskopické - dvojhvězdy: zákrytové - dráhové řešení - rozmotávanie spektier
Klíčová slova anglicky: binaries: spectroscopic - binaries: eclipsing - orbital solution - spectra disentangling
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2017
Datum zadání: 26.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2017
Datum a čas obhajoby: 26.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s dosavadními znalostmi o této dobře pozorované dvousložkové spektroskopické a zákrytové dvojhvězdě a zpracuje serii jejích spekter pořízených ondřejovským 2 m dalekohledem v červené oblasti spektra. Osvojí si různé metody měření radiálních rychlostí a získá nové křivky radiálních rychlostí pro obě složky dvojhvězdy. Zdigitalizuje také existující fotometrická pozorování této dvojhvězdy a spočte společné řešení světelné křivky a křivek radiálních rychlostí s použitím volně dostupného programu PHOEBE (autor Andrej Prša).
Seznam odborné literatury
Snowden M.S., Koch R.H. 1969 Astrophys. J. 156, 667
Gimenéz A., Margrave T.E. 1985 Astronomical J. 90, 358
Andersen J., Garcia J.M., Gimenéz A, Nordstrom B. 1987 Astron. Astrophys. 174, 107
Wilson R.E., Raichur H. 2011 Mon. Not. Royal Astron. Soc. 415, 596
a další dle pokynů školitele
Předběžná náplň práce
V1143 Cyg je dobře studovanou dvojhvězdou, pro kterou je možné získat velmi přesné hodnoty všech základních fyzikálních parametrů a může tak být dobrým objektem pro náročné testy moderní teorie stavby a vývoje hvězd. Dvojhvězda je známa i tím, že vykazuje dobře měřitelný klasický i relativistický apsidální pohyb. Existují pro ni kvalitní fotoelektrická i spektroskopická pozorování, ale z poslední doby chybí spektroskopie pořízená elektronickým detektorem. Taková spektra byla získána pracovníky Astronomického ústavu UK s dalekohledem v Ondřejově. Skupina vedená D. Mourardem z observatoře v Nice získala velmi kvalitní serii spektro-interferometrických pozorování této dvojhvězdy a společná budoucí analýza těchto pozorování a spektroskopických a fotometrických pozorování může přesnost získaných fyzikálních elementů ještě výrazně zlepšit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
V1143 Cyg is a well-studied binary, for which it is possible to obtain very accurate values of all basic physical elements. It can thus provide a very stringest test of the modern theory of stellar structure and evolution. The binary is also well-known for its well measurable classical as well as relativistic apsidal motion. Its photoelectric and spectral observations of a good quality are available but spectroscopy with an electronic detector from recent years is missing. Such spectra have been acquired by astronomers from the Astronomical Institute of the Charles University with the 2 m reflector in Ondřejov. A group led by D. Mourard from the Nice Observatory has obtained a very good series of spectro-interferometric observations of this binary. A future joint analysis of these observations, together with spectral and photometric observations could significantly improve the accuracy of the basic physical properties of this binary.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK