Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Botanika v Čechách na přelomu 19. a 20. století: teoretické aspekty díla Josefa Velenovského
Název práce v češtině: Botanika v Čechách na přelomu 19. a 20. století: teoretické aspekty díla Josefa Velenovského
Název v anglickém jazyce: Botany in Czech lands at the turn of the 20th century: theoretical aspects of the work of Josef Velenovský
Klíčová slova: dějiny botaniky, Josef Velenovský, evoluční teorie, přírodní výběr, altruismus
Klíčová slova anglicky: history of botany, Josef Velenovský, evolutionary theory, natural selection, altruism
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Strnadová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2017
Datum zadání: 27.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: doc. MUDr. Jan Janko, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce je literární rešerše na téma teoretické a evoluční koncepty v botanice v českém prostředí v období přelomu 19. a 20. století se zaměřením na dílo Josefa Velenovského (1858-1949). Práce mapuje dobový kontext Velenovského díla, pojednává proměny Velenovského představ o evoluci a nejzajímavější aspekty jeho teoretických úvah týkajících se biologie. Na začátku Darwinovu teorii plně uznává, v pozdním věku zastává zcela protikladnou teorii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work is a literary research on the theoretical and evolutionary concepts in botany in the Czech environment at the turn of the 19th and 20th century with a focus on the work of Josef Velenovský (1858-1949). The work maps the historical context of Velenovský's work, deals with the transformations of Velenovský's vision of evolution and the most interesting aspects of his theoretical thinking about biology. At the beginning he fully acknowledges Darwin's theory, in the late age he holds a completely contradictory theory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK