Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv cytochromu b5 na enzymovou kinetiku hydroxylace Sudanu I lidským cytochromem P450 1A1
Název práce v češtině: Vliv cytochromu b5 na enzymovou kinetiku hydroxylace Sudanu I lidským cytochromem P450 1A1
Název v anglickém jazyce: Effect of cytochrome b5 on enzyme kinetics of Sudan I hydroxylation catalyzed by human cytochrome P450 1A1
Klíčová slova: cytochrom P450, NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasa, cytochrom b5, protein-protein interakce, Sudan I, HPLC, enzymová kinetika
Klíčová slova anglicky: cytochrome P450, NADPH:cytochrome P450 oxidoreductase, cytochrome b5, protein-protein interaction, Sudan I, HPLC, enzyme kinetics
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2017
Datum zadání: 30.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studium interakce proteinů ER s cytochromy P450.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK