Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj antibakteriálních protilátek pro pacienty s cystickou fibrosou
Název práce v češtině: Vývoj antibakteriálních protilátek pro pacienty s cystickou fibrosou
Název v anglickém jazyce: Development of antibacterial antibodies for cystic fibrosis patients
Klíčová slova: cystická fibrosa, Pseudomonas aeruginosa, IgY, multivalentní inhibitory
Klíčová slova anglicky: cystic fibrosis, Pseudomonas aeruginosa, IgY, multivalent inhibitors
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2017
Datum zadání: 04.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2019
Oponenti: Mgr. Libuše Nosková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK