Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese
Název práce v češtině: Legalita realizace práva na sebeurčení národa
formou unilaterální secese
Název v anglickém jazyce: Legality of the realization of the right to self-determination
of nations in the form of unilateral secession
Klíčová slova: secese, národ, sebeurčení
Klíčová slova anglicky: secession, nation, self-determination
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2017
Datum zadání: 19.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.10.2017
Datum a čas obhajoby: 05.12.2018 16:45
Místo konání obhajoby: PF UK m. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.12.2018
Oponenti: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK