Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Plavecký výcvik v předškolním vzdělávání
Název práce v češtině: Plavecký výcvik v předškolním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Swimming training in pre-school education
Klíčová slova: plavecký výcvik, výuka, plavání, předškolní vzdělávání, plavecké způsoby, plavecké dovednosti, pplavecké pomůcky
Klíčová slova anglicky: swimming training, teaching, swimming, pre-school education, swimming methods, swimming skills, plowing aids
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2017
Datum zadání: 18.10.2017
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. Věra Kuhnová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury k dané problematice
2. Formulace kapitol - úvod, cíle, úkoly, výzkumné otázky, metody
3. Stanovení pracovních hypotéz
4. Zpracování teoretické části práce
5. Realizace výzkumné části práce
6. Vyhodnocení získaných údajů
7. Formulace závěrů práce
8. Pracovní verze DP
Seznam odborné literatury
Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1999. 273 s.
Hoch, M.: Plavání – teorie a didaktika . Praha : SNP, 1993
Hofer, Z.: Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2003
Bělková, T. Didaktika plavecké výuky. Praha: Karolinum, 1994
Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. Praha : Grada Publishing, 2007
Čechovská, I. - Miler, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2008
Hoch, M. Učte děti plavat. Praha: Olympia, 1991
Resch,J., Kutner,E. Jak se neutopit. (Učíme se hrou a vesele). Olomouc: Hanex,1995.
ČECHOVSKÁ, I. HOCHOVÁ, J. Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis ČÚV ČSTV. Praha : Sportpropag, 1989. 61 s. 13.
LEWIN, G. Slabikář malého plavce. Praha : Olympia, 1980.
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl prostřednictvím vhodných výzkumných metod sledovat a porovnat jednotlivé výukové metody a didaktické postupy při plaveckém výcviku předškolních dětí v plavecké škole.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to monitor and compare individual teaching methods and didactic methods in swimming training of preschool children in swimming school through appropriate research methods.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK