Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Basic sequences in Banach spaces
Název práce v češtině: Bázové posloupnosti v Banachových prostorech
Název v anglickém jazyce: Basic sequences in Banach spaces
Klíčová slova: boundedly-complete báze|shrinking báze|Orliczovy prostory posloupností|ekvivalence bází|uspořádání bází
Klíčová slova anglicky: boundedly-complete basis|shrinking basis|Orlicz sequence spaces|equivalence of bases|ordering on bases
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2019
Datum zadání: 10.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.10.2019
Datum a čas obhajoby: 29.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2021
Oponenti: doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studovat bázové posloupnosti v Banachových prostorech, přirozené uspořádání na bázových posloupnostech a vzájemnou souvislost vlastností bázové posloupnosti a vlastností jí generovaného podprostoru.
Seznam odborné literatury
F.Albiac and N.J.Kalton: Topics in Banach Space Theory, Springer 2006.
J.Lindenstrauss and L.Tzafriri: Classical Banach Spaces I, Springer 1979.
I.Singer: Bases in Banach Spaces I, Springer 1970.

Další literatura dle potřeby.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK