Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu
Název práce v češtině: Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu
Název v anglickém jazyce: Application of modern separation techniques in the analysis of biological material
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2017
Datum zadání: 18.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.10.2017
Datum a čas obhajoby: 30.10.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.10.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.10.2017
Oponenti: prof. RNDr. Peter Mikuš, Ph.D.
  doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK