Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neurologické projevy Fabryho nemoci
Název práce v češtině: Neurologické projevy Fabryho nemoci
Název v anglickém jazyce: Neurological manifestations of Fabry disease
Klíčová slova: Fabryho choroba, cévní mozková příhoda, intimo-mediální šíře, vertebrální tepna, pulzatilní index, cerebrovaskulární reaktivita, léze bílé hmoty
Klíčová slova anglicky: Fabry disease, stroke, intima-media thickness, vertebral artery, pulsatility index, cerebrovascular reactivity, white matter lesions
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2017
Datum zadání: 18.10.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2023 15:00
Místo konání obhajoby: Kateřinská 30, Praha 2, budova D5, NEURS1, P.30, Neurologická klinika, přízemí, seminární místnost
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2023
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
  MUDr. Petra Kešnerová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK