Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Užívání tabáku a konopí u klientů nízkoprahových zařízení pro dětí a mládež v Praze
Název práce v češtině: Užívání tabáku a konopí u klientů nízkoprahových zařízení pro dětí a mládež v Praze
Název v anglickém jazyce: Tobacco and cannabis use in clients of low-threshold facilities for adolescents in Prague
Klíčová slova: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, tabák, konopí, návykové látky, prevence, děti, dospívající
Klíčová slova anglicky: Low-threshold facilities for adolescents, tobacco, cannabis, addictive substances, prevention, children, adolescents
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbora Drbohlavová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2017
Datum zadání: 27.10.2017
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude prozkoumat míru užívání tabáku a konopí u dětí a mladistvých v několika NZDM v Praze. Práce by měla zjišťovat, zda klienti NZDM inklinují ve větší míře k užívání jmenovaných návykových látek než děti a mladiství z obecné populace. Výsledná data budou porovnána se studií ESPAD 2015.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this study is to investigate the use of tobacco and cannabis in children and adolescents in some low-threshold facilities in Prague. The study should investigate whether clients of these facilities tend to be more likely to use named addictive substances than children and adolescents from the general population. The data will be compared with the ESPAD 2015 study.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK