Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanizmus účinku a rezistence na daptomycin
Název práce v češtině: Mechanizmus účinku a rezistence na daptomycin
Název v anglickém jazyce: Mode of daptomycin action and mechanism of resistance
Klíčová slova: daptomycin, mechanizmus účinku, mechanizmus rezistence, cytoplazmatická membrána, zásahové místo, kalcium dependentní antibiotika, membránový potenciál
Klíčová slova anglicky: daptomycin mode of action, mechanism of resistance, cytoplasmic membrane, membrane-targeting antibiotics, calcium-dependent antibiotics, membrane potential
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Gabriela Mikušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2017
Datum zadání: 17.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2018
Oponenti: RNDr. Irena Lichá, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá jedním z poslendích antibiotik zavedených do klinické praxe - lipopetidem daptomycinem. Má se zaměřit na fyzikálně chemické vlastnosti této molekuly, vazbu vápníku a oligomerizaci v cytoplazmatické membráně, kde tvoří póry, i jeho další mechanismy účinku a také selektivitu proti grampozitivním bakteriím. V neposlední řadě se zaměří i na mechanismy rezistence bakterií vůči tomuto antibiotiku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK