Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropský soud pro lidská práva - postavení a role na poli ochrany osobnosti vč. rozboru judikatury a jeho vlivu na tuzemskou judikaturu
Název práce v češtině: Evropský soud pro lidská práva - postavení a role na poli ochrany osobnosti vč. rozboru judikatury a jeho vlivu na tuzemskou judikaturu
Název v anglickém jazyce: European Court of Human Rights: its position and role in protection of personal rights of an individual including analysis of judgments and the influence on domestic judical decisions
Klíčová slova: ESLP, ochrana osobnosti, judikatura ESLP
Klíčová slova anglicky: ECHR, personal rights, ECHR case law
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.02.2019
Datum a čas obhajoby: 29.01.2019 08:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 028, 28
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: JUDr. Irena Holcová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK