Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty
Název práce v češtině: Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty
Název v anglickém jazyce: Crimen falsi and related facts of crimes
Klíčová slova: crimen falsi, crimen repetundarum, crimen pecuniae repetundae, peculatus, stellionatus, římské právo trestní
Klíčová slova anglicky: crimen falsi, crimen repetundarum, crimen pecuniae repetundae, peculatus, stellionatus, roman criminal law
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2017
Datum zadání: 16.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.10.2017
Datum a čas obhajoby: 13.11.2017 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 204
Datum odevzdání elektronické podoby:16.10.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:16.10.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.11.2017
Oponenti: JUDr. David Falada, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK