Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pluhové postavení lyží ve výuce lyžování dětí mladšího školního věku.
Název práce v češtině: Pluhové postavení lyží ve výuce lyžování dětí mladšího školního věku.
Název v anglickém jazyce: Plows position of the ski in the training of children of younger school age.
Klíčová slova: Lyžování v pluhu, pohybové dovednosti, pohybové schopnosti, dítě mladšího školního věku
Klíčová slova anglicky: Snowplow skiing, movement ability and movement skill, child of young school age
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ivan Přibyl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2017
Datum zadání: 20.04.2018
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Studium odborné literatury k dané problematice
2.Formulace jednotlivých kapitol
3.Sběr dat k dané problematice
4.Příprava výsledkové části, formulace výsledků
5.Pracovní verze bakalářské práce
Seznam odborné literatury
MICAL, Tomáš, Jiří NOHEJL a kolektiv autorů. Modrá kniha pro instruktory lyžování. 3.vydání. APUL, 2016.

TREML, Josef. Malá škola lyžování. Praha: Olympia, 1984, 127 s. ABC sportu.

PLUSKAL, Jaromír. Úvod a doplňky k České škole lyžování: sjíždění a zatáčení. SKIplus, 2004.

HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času: trendy pedagogiky volného času. Vyd. 2., aktualiz. [i.e. 3. vyd.]. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0030-7.

DVOŘÁKOVÁ, Hana. Základní motorika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, KTV, 2006. ISBN 80-729-0259-8.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce na téma „Pluhové postavení lyží ve výuce lyžování dětí mladšího školního věku“ se zaměřuje na výuku vybraných základních lyžařských dovedností u dětí mladšího školního věku. Sledovanými dovednostmi jsou výstupy, brzdění pluhem a pluhové postavení při zatáčení na lyžích.Cílem práce je v praxi ověřit a zhodnotit úspěšnost odlišných postupů výuky, výstupů, brzdění pluhem a výuky zatáčení na lyžích s využitím pluhového postavení u vybrané skupiny dětí mladšího školního věku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the thesis "The snowplow position in ski teaching of children of a younger school age" focuses on the tutoring methods of selected basic skiing skills of children of a younger school age. The observed and described skills are: stepping uphill, slowing down and stopping in the snowplow position, and turning in the snowplow position.
The aim of the work is to evaluate and verify the efficiency of the different teaching techniques of stepping uphill, slowing down and stopping and turning in the snowplow position.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK