Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku
Název práce v češtině: Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku
Název v anglickém jazyce: The crime of theft according to section 205 of Czech Criminal Code
Klíčová slova: krádež, trestní zákoník, přisvojení, recidiva, historie
Klíčová slova anglicky: Theft, Criminal Code, appropriation, recurrence, history
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2019
Datum a čas obhajoby: 27.09.2019 15:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 342, 342
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2019
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK