Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediace v ČR
Název práce v češtině: Mediace v ČR
Název v anglickém jazyce: Mediation in the Czech Republic
Klíčová slova: mediace, mediátor, mimosoudní řešení sporů, mediační dohoda
Klíčová slova anglicky: mediation, mediator, alternative dispute resolution, mediation agreement
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.09.2019
Datum a čas obhajoby: 18.09.2019 12:30
Místo konání obhajoby: místnost č.229 - 1. a 2. část SZK proběhnou týž den po sobě
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2019
Oponenti: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK