Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nácvika rozvoj základních dovedností ve vybraných sportovních hrách u dětí mladšího školního věku.
Název práce v češtině: Nácvika rozvoj základních dovedností ve vybraných sportovních hrách u dětí mladšího školního věku.
Název v anglickém jazyce: Training and development of basic skills in selected sports games in children of younger school age.
Klíčová slova: dovednost,dítě, sportovní hra
Klíčová slova anglicky: skill, child, sports game
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2017
Datum zadání: 12.10.2017
Datum a čas obhajoby: 21.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě motorických testů zjistit úroveň základních dovedností ve vybraných sportovních hrách u dětí mladšího školního věku.
Seznam odborné literatury
Táborský, F. Sportovní hry: základní pravidla, organizace, historie. Praha: Grada, 2005
Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2008
Předběžná náplň práce
Na základě motorických testů zjistit úroveň základních dovedností ve vybraných sportovních hrách u dětí mladšího školního věku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK