Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie korejských menšin v zemích bývalého Sovětského svazu
Název práce v češtině: Historie korejských menšin v zemích bývalého Sovětského svazu
Název v anglickém jazyce: History of Korean minorities in former Soviet Union countries
Klíčová slova: korejské menšiny|diaspora|středoasijské republiky|nacionalismus|imperialismus
Klíčová slova anglicky: Korean minorities|diaspora|central Asian countries|nationalism|imperialism
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2017
Datum zadání: 16.10.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.11.2017
Datum a čas obhajoby: 14.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitel zpracuje historii novodobé migrace etnických Korejců v rámci bývalého Sovětského svazu. Bude se zabývat nejen okolnostmi nuceného přesídlení do středoasijských republik Kazachstánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu, ale pokusí se zmapovat i přesuny do ostatních regionů Sovětského svazu, adaptaci korejské komunity na nové podmínky, integraci do jinojazyčné společnosti atd. Popíše také problémy uchování národnostní identity v podmínkách jazykové a kulturní rusifikace menšin.

Seznam odborné literatury
Prameny:
Kim, G. N. (edit): Istoria Korejcev Kazachstana : sbornik archivnych dokumentov. Almaty, Soul 1998
Literatura:
Kim, G. N.: Historiography of Koryo saram. Kazak university 2000
Kim, S. H.: Ocherki po istorii sovjetskich Korejcev. Alma-ata, Nauka 1965
Khan, V. S.: Korejci centralnoj Azii: Prošloje i nastajaščeje. Moskva, MBA 2014
Bougai, N.: The Deportation of Peoples in the Soviet Union. Nova Publishers 1996
King, J. R.: Koryo saram: Koreans in the Former USSR. East Rock Institute 2001
Pakhomov, O.: Politicization of Ethnicity: Ethnic Discrimination Risk Management of the Korean Diaspora in Russia. Korean studies 36 (2012)
Suh, D.S.: Koreans in the Soviet Union. University of Hawaii 1987
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK