Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formen der inneren Differenzierung und ihre Berücksichtigung im DaF-Lehrwerk Berliner Platz Neu 1
Název práce v jazyce práce (němčina): Formen der inneren Differenzierung und ihre Berücksichtigung im DaF-Lehrwerk Berliner Platz Neu 1
Název práce v češtině: Formy vnitřní differenciace a jejich zohlednění v učebnicovém souboru Berliner Platz Neu 1
Název v anglickém jazyce: Forms of internal differentiation and their application in the textbook set Berliner Platz Neu 1
Klíčová slova: Differenzierung, Innere Differenzierung, Binnendifferenzierung, Lehrwerk, Heterogenität, Berliner Platz Neu 1, Lehrwerksanalyse
Klíčová slova anglicky: differentiation, internal differentiation, heterogeneity, Berliner Platz Neu 1, textbook analysis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: Christiane Poimer, Mag. phil.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2019
Datum zadání: 09.04.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2020 14:30
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Dagmar Švermová
 
 
 
Zásady pro vypracování
I: Einleitung: Ziel der Arbeit; Begründung der Wahl des Themas; Angaben über den aktuellen Forschungsstand;
II: Hauptteil:
III: Theorie: Angaben über den aktuellen Forschungsstand; Vorstellen der angewandten Forschungsmethoden;
IV: Praktischer Teil: Konkretisieren der Zielgruppe; Lehrbuchanalyse in Bezug auf innere Differenzierung im Unterricht; Interpretation der Ergebnisse; ev. eigene Ideen zur differenzierten Anwendung der Übungen des Lehrbuchs;
V: Fazit
VI: Quellenangaben
VII: Anlagen
VIII: ev. relevante Zusatzmaterialien
Seznam odborné literatury
Bönsch, Manfred: Erfolgreicheres Lernen durch Differenzierung im Unterricht. Praxis Pädagogik, Bd. 10. Westermann Schulbuchverlag: Braunschweig 2009.

Bönsch, Manfred: Heterogenität und Differenzierung: Gemeinsames und differenziertes Lernen in heterogenen Lerngruppen. Grundlagen der Schulpädagogik, Bd. 76. Schneider Verlag: Hohengehren 2011

Hofmann, Franz (Hg.): Binnendifferenzierter Unterricht und Bildungsstandard – (k)ein Widerspruch? – Wien: LIT Verlag, 2011

Klippert, Heinz: Heterogenität im Klassenzimmer. - Weinheim und Basel: Beltz, 2012

Lanig, Jonas: Differenzierung im Klassenzimmer. – Berlin/ Stuttgart: Raabe, 2012

Schittko, Klaus: Differenzierung in Schule und Unterricht: Ziele, Konzepte, Beispiele. Ehrenwirth Verlag: München 1991

Schwerdtfeger, Inge C.: Gruppenarbeit und innere Differenzierung. – München: Langenscheidt, 2001

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK