Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující výběr geografie jako studijního oboru
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující výběr geografie jako studijního oboru
Název v anglickém jazyce: Factors influencing the selection of geography as a field of study
Klíčová slova: volba studijního oboru, geografie, focus group, dotazníkové šetření, motivace ke studiu
Klíčová slova anglicky: choice of study field, Geography, focus group, questionnaire survey, study motivation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2017
Datum zadání: 09.01.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit, které faktory měly zásadní význam pro středoškolské studenty, kteří se rozhodli studovat geografii. Předpokládáno je provedení výzkumného šetření mezi aktuálními studenty geografických oborů, případně mezi studenty jiných oborů, kteří se pro studium geografie nerozhodli, ale uvažovali o něm. Výzkum lze realizovat kombinací kvalitativních a kvantitativních metod (dotazníkové šetření, řízené rozhovory).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK