Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didaktické hry ve výuce geografie
Název práce v češtině: Didaktické hry ve výuce geografie
Název v anglickém jazyce: Didactic games in geography teaching
Klíčová slova: didaktická hra, didaktika geografie, sborník her, výuka zeměpisu, příklady dobré praxe
Klíčová slova anglicky: didactic game, didactic of geography, a collection of games, geography lessons, good practice
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2019
Datum zadání: 28.06.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2020
Oponenti: RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je shrnout možnosti využití didaktických her ve výuce zeměpisu včetně analýzy přínosů a možných rizik tohoto výukového nástroje. Předpokládáno je vytvoření databáze vhodných her, jejich analýza a hodnocení. Práce se zaměřovala na příklady dobré praxe jejich využívání ve výuce formou elektronických dotazníků, které byly poskytnuty učitelům fakultních škol).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK