Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Predikce průchodu takrin-BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru
Název práce v češtině: Predikce průchodu takrin-BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru
Název v anglickém jazyce: Prediction of tacrine-BQCA derivatives across blood-brain-barrier
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2017
Datum zadání: 09.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2017
Datum a čas obhajoby: 15.02.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2018
Oponenti: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK