Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Izolace alkaloidů druhu Magnolia soulangeana Soul.-Bod. a studium jejich biologické aktivity
Název práce v češtině: Izolace alkaloidů druhu Magnolia soulangeana Soul.-Bod. a studium jejich biologické aktivity
Název v anglickém jazyce: Isolation of alkaloids of the species Magnolia soulangeana Soul.-Bod. and study of their biological activity
Klíčová slova: Magnolia soulangeana, sekundární metabolity, alkaloidy, biologická aktivita
Klíčová slova anglicky: Magnolia solulangeana, secondary metabolites, alkaloids, biological activity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2017
Datum zadání: 09.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2017
Datum a čas obhajoby: 28.02.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2018
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- zpracování literární rešeše
- sloupcová chromatografie alkaloidního extraktu
- izolace alkaloidů z vybrané frakce za použití standardních chromatografických metod včetně jejich přečištění
- podíl na stanovení biologické aktivity
- sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Monografie k dané tématické oblasti dostupné v knihovně FaF UK Internetové databáze Chemical Abstracts (Scifinder), Medline
Periodika s fytochemickou tématikou (Fitoterapia, Planta Medica, Phytochemistry, Natural Product Communications aj.)
Databáze např. Beilsteins Handbuch der Organische Chemie, Reaxys aj.
Předběžná náplň práce
- podíl na sloupcové chromatografii alkaloidního extraktu drogy
- výběr vhodné frakce pro izolační práce
- výběr vhodných metod pro izolaci alkaloidů a vlastní izolační práce
- krystalizace a stanovení fyzikálně chemických vlastností (optická otáčivost) čistých alkaloidů
- vyhodnocení výsledků
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK