Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza genomických variant u pacientů s neurovývojovými onemocněními se zaměřením na epilepsie
Název práce v češtině: Analýza genomických variant u pacientů s neurovývojovými onemocněními se zaměřením na epilepsie
Název v anglickém jazyce: Analysis of genomic variants in patients with nerodevelopmental diseases with a focus on epilepsy.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biologie a lékařské genetiky (13-716)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2017
Datum zadání: 07.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.10.2017
Datum a čas obhajoby: 28.06.2023 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2023
Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
  doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK