Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Liniová plasticita leukemických buněk. Význam pro detekci minimální reziduální nemoci a studium normální krvetvorby
Název práce v češtině: Liniová plasticita leukemických buněk. Význam pro detekci minimální reziduální nemoci a studium normální krvetvorby
Název v anglickém jazyce: Lineage plasticity of leukemic blasts. Importance for detection of minimal residual disease and study of hematopoesis
Klíčová slova: akutní leukémie, hmotnostní cytometrie, imunoterapie, liniová plasticita leukemických buněk, minimální reziduální nemoc, průtoková cytometrie, přesmyk do monocytární linie
Klíčová slova anglicky: acute leukemia, flow cytometry, immunotherapy, lineage plasticity of leukemic cells, mass cytometry, minimal residual disease, switch to monocytic lineage
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462)
Vedoucí / školitel: MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2017
Datum zadání: 07.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.10.2017
Datum a čas obhajoby: 20.09.2022 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:03.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2022
Oponenti: doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
  prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK