Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Pracovní doba, její délka a rozložení
Název práce v češtině: Pracovní doba, její délka a rozložení
Název v anglickém jazyce: Working hours, their duration and work schedule
Klíčová slova: pracovní doba, doba odpočinku, flexibilita
Klíčová slova anglicky: working hours, rest period, flexibility
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 10:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 228, 228
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Oponenti: JUDr. Roman Lang, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK