Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pornografie jako fenomén v dnešní společnosti
Název práce v češtině: Pornografie jako fenomén v dnešní společnosti
Název v anglickém jazyce: Pornography as a phenomenon of today's society
Klíčová slova: Pornografie, závislost, agrese, dětská pornografie, technologie.
Klíčová slova anglicky: Pornography, addiction, aggression, child pornography, technology.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2017
Datum zadání: 06.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.10.2017
Datum a čas obhajoby: 29.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza literatury a internetu, na základě získaných poznatků, bude připraven empirický výzkum, jehož výsledky budou interpretovány v praktické části.
Seznam odborné literatury
Čermák, Ivo. 1998.Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou : Fakta, 1998. ISBN 80-902614-1-8.
Chmelík, Jan. 2003.Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-739-6.
Kuby, Gabriele. 2014.Globální sexuální revoluce: ztráta svobody ve jménu svobody. Brno : Kartuziánské nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-87864-13-5.
Lišková, Kateřina. 2009.Hodné holky se dívají jinam: feminismus a pornografie. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. ISBN 978-80-7419-022-3.
Milfait, René. 2008.Komerční sexualizované násilí na dětech. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-320-8.
Mitlöhner, Miroslav. 1999.Erotika a paragrafy. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-691-9.
Muller, Mary. 2014.Jak ochránit děti před pornografií na internetu. [překl.] Petra Diestlerová. Praha : Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0694-1.
nebudobet.cz.Sexting. Nebuď oběť. [Online] http://nebudobet.cz/?cat=sexting.
Poštulka, Vladimír. 2007.Dějiny pornografie. Praha : XYZ, 2007. ISBN 978-80-87021-30-9.
Svoboda, Filip. 2014.Diplomová práce - Trestněprávní aspekty pornografie. Praha : Právnická fakulta, Univerzita Kralova v Praze, 2014.
Tang, Isabel. 2003.Pornografie: tajné dějiny civilizace. Praha : BB art, 2003. ISBN 80-7257-958-4.
Trestní zákoník. 2017.Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Praha : Armex Publishing, 2017. ISBN 978-80-87451-47-2.
Uzel, Radim. 2004.Pornografie, aneb, Provokující nahota. Praha : Ikar, 2004. ISBN 80-249-0351-2.
Zimbardo, Philip George a Coulombe, Nikita. 2017.Odpojený muž: jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím. [překl.] Libuše Čížková a Kateřina Klabanová. Praha : Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-247-5797-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK