Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza studií o korejském náboženství raných japonských badatelů
Název práce v češtině: Analýza studií o korejském náboženství raných japonských badatelů
Název v anglickém jazyce: An Analysis of Early Japanese Authors’ Studies on Korean Religions
Klíčová slova: Konfucianismus|šamanismus|Akiba Takaši|Akamacu Čidžó|Korea|Japonsko|náboženství
Klíčová slova anglicky: Confucianism|shamanism|Akiba Takashi|Akamatsu Chijo|Korea|Japan|religion
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2017
Datum zadání: 11.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.10.2017
Datum a čas obhajoby: 30.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:28.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je rozbor prací raných japonských autorů, kteří se věnovali korejskému náboženství a prezentování jejich názorů. Studentka se zaměří na korejský šamanismus a konfucianismus. Věnovat se bude studiím autorů Akiba Takaši a Akamacu Čidžó. Autory zasadí do historického kontextu a soudobého diskursu. Jádro práce bude tvořit analýza klíčových děl autorů, jejich základních tezí, doplněná o překlady zásadních částí. Autorka se pokusí práce zhodnotit ve vztahu k dnešnímu diskurzu.
Seznam odborné literatury
Prameny
TAKAŠI, Akiba, ČIDŽÓ, Akamacu. Čósen fuzoku no kenkjú (Výzkum korejského šamanismu). Minsokwŏn, 2008.
ČIDŽÓ, Akamacu. Manmó no šúkjó ni cuite. (O náboženství v Mandžusku a Mongolsku). Journal of the Anthropological Society of Nippon. Vol. 57 (1942), publikováno 2008.
KIM, Tefun. „Inmacu džakjó“ kara “sekai šúkjo“ he: Tenrikjó no kindai keiken. (Od „pohanství“ ke „světovým náboženstvím“: Současná zkušenost sekty Tenri). Kjóto 2010. Disertační práce (Ph.D.). 2010-09-25.
TAKAŠI, Akiba. Čchum čchunŭn mudanggwa čchum čchudži annŭn mudang. (Tančící šamani a netančící šamani). Hanul, 2000.

Literatura
Pak Ilyŏng. Hanguk mugjoŭi ihä (Porozumění korejskému šamanismu). Bundo, 1999.
Čŏng Čäsik. Between Principle and Situation: Contrasting Styles in the Japanese and Korean Traditions of Moral Culture. Philosophy East and West. Vol. 56, No. 2 (2006), pp. 253-280. University of Hawai’i Press. http://www.jstor.org/stable/4488017
Buswell Jr., Robert E., ed. Religions of Korea in Practice. Princeton Readings in Religions. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2007.
Deuchler, Martina. The Confucian Transformation of Korea: A Study of Society and Ideology. Harvard-Yenching Institute Monograph Series 36. Cambridge, Mass.: Council on East Asian Studies, Harvard University : Distributed by Harvard University Press, 1992.
Grayson, James Huntley. Korea: A Religious History. Rev. ed. New York. Routledge, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK